Общи условия

Общи условия

Общи условия

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за ползване на електронния магазин www.Stila.bg . Тези Общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Стила 8“ ЕООД, предоставящ стоки и услуги онлайн, наричан по-нататък Доставчик, и потребителите на сайта, наричани по-нататък Клиенти. Използването на услугите от сайта www.Stila.bg означава, че Клиентът се е запознал с Общите условия, както и че е съгласен с тях.

Регистрация

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.Stila.bg  стоки, Клиентът трябва да попълни електронната регистрационна форма. Регистрацията е безплатна и има силата на договор за предоставяне на стоки от www.Stila.bg  с произтичащите от това права и задължения. Чрез регистрацията Клиентът създава личен профил, в който въвежда трите си имена, адрес за доставка и плащане, телефон за контакт, e-mail, парола. С успешното приключване на регистрацията Клиентът потвърждава, че е запознат и приема настоящите Общи условия и се счита за обвързан с клаузите им. С потвърждаване на поръчка в онлайн системата на www.Stila.bg  декларирате, че сте навършили 18 години и сте съгласни с общите условия за продажба на продукти от Стила 8 ЕООД.

 

Права и задължения на страните

Успешно регистрираният Клиент на електронния магазин www.Stila.bg  има право:
а/. Да разглежда, поръчва и получава продукти от електронния магазин www.Stila.bg  по реда и условията, посочени в него.
б/.Да се информира за състоянието на своята поръчка.
в/. Да получи заявената стока на посочения при заявката адрес за доставка след заплащане на продажната цена по описания в настоящите Общи условия ред.
г/. Да върне стоката в срок от 14 работни дни от датата на получаване й. Правото по предходното изречение може да се упражни в случай, че потребителят не е използвал продукта и целостта на опаковката му не е увредена, като същата е запазила търговския си вид (всички етикети, стикери и др. са налични на местата, на които са поставени от производителя или доставчика). Транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на клиента.

Клиентът е длъжен:
а/. Да посочи точен и валиден мобилен телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция.
б/. Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите Общи условия ред
в/. Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които е договорено друго
г/. Да получи стоката. В случай, че Клиентът откаже да получи стоката, дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Stila.bg за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили вследствие на отказа.
д/. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация
е/. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки за опазване на паролата си. Клиентът  носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Доставчикът има право:
а/. Да редактира съдържанието на уебсайта www.Stila.bg  – съществуващи цени, информация за продукти, снимки, условия за ползване и други, по свое усмотрение и по всяко време без предупреждениe. Новите условия влизат в сила от момента на публикуването им.
б/. Да отказва поръчки, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информацията, без това е свързано с разходи за Клиента. В този случай www.Stila.bg  не дължи обезщетение по никакъв начин, освен да възстанови сумите, платени от Клиента предварително, ако има такива.
в/. Да отказва достъп и да анулира регистрация на Клиент, когато последният ползва уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия.
г/.В случай на извънредни климатични условия, които не позволяват изпълнението на доставката в договореното време, www.Stila.bg  си запазва правото да измени часа и/или датата на доставката, при което ще информира потребителя за забавянето.

Доставчикът е длъжен:
а/. Да поддържа на уебсайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
б/. Да достави в срок заявената стока
в/. При липса на складова наличност от заявената стока Доставчикът се задължава в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка да уведоми Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения e-mail или телефон.
г/. Договорът с Клиента се счита за сключен след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон или e-mail.

 

Предаване на стоката

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.Stila.bg  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

При получаване на продуктите, Клиентът е длъжен да прегледа опаковката и съдържанието й. В случай, че при прегледа бъде установено видимо несъответствие на доставената стока с поръчаната или цената при доставката не отговаря на предварително договорената цена www.Stila.bg  се ангажира да подмени получения продукт или да възстанови заплатената от потребителя цена.

В случай, че доставената стока е с нарушен външен вид, Клиентът следва да изиска съставянето на протокол, установяващ това обстоятелство, след което същият да бъде предоставен на www.Stila.bg .

 

ЦЕНИ. Всички цени, посочени на сайта са, в български лева с включен ДДС. Разходите за доставка не са включени в цената на артикулите и са за сметка на клиента.

 

 

 Авторско право

Настоящият уеб сайт и всички публикувани в него материали са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на www.Stila.bg  и неговите представители.

Информацията и материалите се предоставят безвъзмездно на потребителите единствено с цел лично осведомяване. Копирането и възпроизвеждането на материалите и информацията от сайта са изрично забранени, освен в случаите, в които за това няма изрично писмено съгласие от страна на собствениците на www.Stila.bg . При цитиране на информация от сайта е задължително да се упомене източникът, придружен с линк към неговия интернет адрес. При желание за репродукция на части от сайта или публикувана в него информация, моля свържете се с нас.

Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието www.Stila.bg , представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

Общи условия Gift card

 1. Gift card издадена от STILA.bg, може да бъде използвана еднократно. 
 2. Срокът за използване на Gift card е един месец и е отбелязан на гърба на талона.
 3. Стойността на Gift card е обозначена на гърба на талона:
 • Ако желаете да закупите продукт на по-висока стойност, разликата се приспада и доплаща!
 • Ако желаете да закупите продукт на по-ниска стойност, остатъчната сума трябва да бъде използвана в рамките на срока за ползване в противен случай сумата бива анулирана!
 1. При покупка на продукти от сайта STILA.bg, трябва да бъде въведено името на картодържателя, както е записано в Gift card в полето Код за отстъпка. 
 2. При поръчка на Gift card от STILA.bg, доставката на талона е безлпатна до офис на Еконт.  
 3. За избрани продукти на стойност над 70 лв. доставени до офис на Еконт, доставката е безплатна.
 4. За избрани продукти на стойност над 70 лв. доставени до адрес доставка 5лв.
 5. За избрани продукти на стойност до 70 лв. доставка 5 лв.
 6. При получаване на Gift card стойността не се възстановява, може да бъде използвана единствено за поръчка на продукти.
 7. При връщане на закупени продукти с Gift card, стойността им не се възстановява. Те могат да бъдат заменени с други, като стойността на куриерската услуга се заплаща спрямо общите условия за връщане и рекламаии.