Общи условия

Общи условия

Общи условия

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за ползване на електронния магазин www.Stila.bg . Тези Общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Стила 8“ ЕООД, предоставящ стоки и услуги онлайн, наричан по-нататък Доставчик, и потребителите на сайта, наричани по-нататък Клиенти. Използването на услугите от сайта www.Stila.bg означава, че Клиентът се е запознал с Общите условия, както и че е съгласен с тях.

Регистрация

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.Stila.bg  стоки, Клиентът трябва да попълни електронната регистрационна форма. Регистрацията е безплатна и има силата на договор за предоставяне на стоки от www.Stila.bg  с произтичащите от това права и задължения. Чрез регистрацията Клиентът създава личен профил, в който въвежда трите си имена, адрес за доставка и плащане, телефон за контакт, e-mail, парола. С успешното приключване на регистрацията Клиентът потвърждава, че е запознат и приема настоящите Общи условия и се счита за обвързан с клаузите им. С потвърждаване на поръчка в онлайн системата на www.Stila.bg  декларирате, че сте навършили 18 години и сте съгласни с общите условия за продажба на продукти от Стила 8 ЕООД.

 

Права и задължения на страните

Успешно регистрираният Клиент на електронния магазин www.Stila.bg  има право:
а/. Да разглежда, поръчва и получава продукти от електронния магазин www.Stila.bg  по реда и условията, посочени в него.
б/.Да се информира за състоянието на своята поръчка.
в/. Да получи заявената стока на посочения при заявката адрес за доставка след заплащане на продажната цена по описания в настоящите Общи условия ред.
г/. Да върне стоката в срок от 14 работни дни от датата на получаване й. Правото по предходното изречение може да се упражни в случай, че потребителят не е използвал продукта и целостта на опаковката му не е увредена, като същата е запазила търговския си вид (всички етикети, стикери и др. са налични на местата, на които са поставени от производителя или доставчика). Транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на клиента.

Клиентът е длъжен:
а/. Да посочи точен и валиден мобилен телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция.
б/. Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите Общи условия ред
в/. Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които е договорено друго
г/. Да получи стоката. В случай, че Клиентът откаже да получи стоката, дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Stila.bg за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили вследствие на отказа.
д/. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация
е/. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки за опазване на паролата си. Клиентът  носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Доставчикът има право:
а/. Да редактира съдържанието на уебсайта www.Stila.bg  – съществуващи цени, информация за продукти, снимки, условия за ползване и други, по свое усмотрение и по всяко време без предупреждениe. Новите условия влизат в сила от момента на публикуването им.
б/. Да отказва поръчки, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информацията, без това е свързано с разходи за Клиента. В този случай www.Stila.bg  не дължи обезщетение по никакъв начин, освен да възстанови сумите, платени от Клиента предварително, ако има такива.
в/. Да отказва достъп и да анулира регистрация на Клиент, когато последният ползва уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия.
г/.В случай на извънредни климатични условия, които не позволяват изпълнението на доставката в договореното време, www.Stila.bg  си запазва правото да измени часа и/или датата на доставката, при което ще информира потребителя за забавянето.

Доставчикът е длъжен:
а/. Да поддържа на уебсайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
б/. Да достави в срок заявената стока
в/. При липса на складова наличност от заявената стока Доставчикът се задължава в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка да уведоми Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения e-mail или телефон.
г/. Договорът с Клиента се счита за сключен след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон или e-mail.

 

Предаване на стоката

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.Stila.bg  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

При получаване на продуктите, Клиентът е длъжен да прегледа опаковката и съдържанието й. В случай, че при прегледа бъде установено видимо несъответствие на доставената стока с поръчаната или цената при доставката не отговаря на предварително договорената цена www.Stila.bg  се ангажира да подмени получения продукт или да възстанови заплатената от потребителя цена.

В случай, че доставената стока е с нарушен външен вид, Клиентът следва да изиска съставянето на протокол, установяващ това обстоятелство, след което същият да бъде предоставен на www.Stila.bg .

 

ЦЕНИ. Всички цени, посочени на сайта са, в български лева с включен ДДС. Разходите за доставка не са включени в цената на артикулите и са за сметка на клиента.

 

 

 Авторско право

Настоящият уеб сайт и всички публикувани в него материали са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на www.Stila.bg  и неговите представители.

Информацията и материалите се предоставят безвъзмездно на потребителите единствено с цел лично осведомяване. Копирането и възпроизвеждането на материалите и информацията от сайта са изрично забранени, освен в случаите, в които за това няма изрично писмено съгласие от страна на собствениците на www.Stila.bg . При цитиране на информация от сайта е задължително да се упомене източникът, придружен с линк към неговия интернет адрес. При желание за репродукция на части от сайта или публикувана в него информация, моля свържете се с нас.

Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието www.Stila.bg , представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

Общи условия Gift card

 1. Gift card издадена от STILA.bg, може да бъде използвана еднократно. 
 2. Срокът за използване на Gift card е един месец и е отбелязан на гърба на талона.
 3. Стойността на Gift card е обозначена на гърба на талона:
 • Ако желаете да закупите продукт на по-висока стойност, разликата се приспада и доплаща!
 • Ако желаете да закупите продукт на по-ниска стойност, остатъчната сума трябва да бъде използвана в рамките на срока за ползване в противен случай сумата бива анулирана!
 1. При покупка на продукти от сайта STILA.bg, трябва да бъде въведено името на картодържателя, както е записано в Gift card в полето Код за отстъпка. 
 2. При поръчка на Gift card от STILA.bg, доставката на талона е безлпатна до офис на Еконт.  
 3. За избрани продукти на стойност над 69 лв. доставени до офис на Еконт, доставката е безплатна.
 4. За избрани продукти на стойност над 69 лв. доставени до адрес доставка 3,90 лв.
 5. За избрани продукти на стойност до 69 лв. доставка 3,90 лв.
 6. При получаване на Gift card стойността не се възстановява, може да бъде използвана единствено за поръчка на продукти.
 7. При връщане на закупени продукти с Gift card, стойността им не се възстановява. Те могат да бъдат заменени с други, като стойността на куриерската услуга се заплаща спрямо общите условия за връщане и рекламаии.